Malay Language

Kedwibahasaan ialah asas sistem pendidikan Singapura. Oleh sebab bahasa Inggeris bahasa pengantar dalam masyarakat Singapura yang berbilang bangsa, bahasa dan budaya, isu berkenaan jati diri dan budaya perlu disampaikan dalam bahasa ibunda kerana sejarah dan budaya masyarakat Singapura berakar di Asia. Oleh itu, bahasa adalah penting untuk menunjangi warisan budaya sesuatu bangsa dan menyerlahkan identiti bangsa tersebut. Selain itu, bahasa ialah wadah komunikasi untuk manusia justeru kepentingan mempelajari bahasa ibunda adalah untuk memudahkan komunikasi dan pemikiran. Oleh itu, semua pelajar wajib mempelajari bahasa ibunda setinggi mungkin.

Learning Outcomes

Di akhir kursus pelajar akan,
 • menguasai kemahiran berbahasa yang tinggi
 • berkomunikasi secara jelas dan yakin dengan menggunakan bahasa Melayu baku
 • membina identiti melalui penghayatan yang mendalam tentang bahasa, budaya, tradisi, sastera dan sejarah
 • meluaskan mandala pemikiran
 • menjana pemikiran kritis dan kreatif
 • menghargai bahasa dan budaya Melayu

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Dwiminggu Bahasa Ibunda: program pendedahan dan pengayaan kepada bahasa dan budaya Melayu. Antaranya:

 • bengkel 
 • ceramah
 • kuiz

Dwiminggu Bahasa Ibunda: program pendedahan dan pengayaan kepada bahasa dan budaya Melayu. Antaranya:

 • bengkel 
 • ceramah
 • kuiz

Dwiminggu Bahasa Ibunda: program pendedahan dan pengayaan kepada bahasa dan budaya Melayu. Antaranya:

 • bengkel 
 • ceramah
 • kuiz

Dwiminggu Bahasa Ibunda: program pendedahan dan pengayaan kepada bahasa dan budaya Melayu. Antaranya:

 • bengkel 
 • ceramah
 • kuiz

Kembara Ilmu

Kembara Ilmu

Kembara Ilmu

Kembara Ilmu

Perkhemahan budaya

Creative Arts Programme

Creative Arts Programme

Bingkisan Srikandi

Pelbagai pertandingan

Rakan Bahasa

Bingkisan Srikandi

Forum Belia

Program bacaan

Pelbagai pertandingan

Sayembara Sastera

Sayembara Sastera

Program bacaan

Pelbagai pertandingan

Pelbagai pertandingan

Program bacaan

Program bacaan

Gallery

Malay heritage centre group photo.jpg

winner.jpeg
Kembara Ilmu (Learning Journey): Lawatan ke Taman Warisan Melayu. Activiti Pengayaan dan Pertandingan (Enrichment and Competition): Pertandingan Sahibba antara Sekolah-Sekolah.

showcase.jpegOpen House.
Learning the skill.jpeg

 Activiti Dwiminggu Bahasa Ibunda (MT fortnight).
ML lesson.jpeg

ML lesson art.jpg
Activiti Dwiminggu Bahasa Ibunda (MT Fortnight).
 Activiti Dwiminggu Bahasa Ibunda (MT Fortnight).  
ML department.jpg
Picture 8.jpeg
Activiti Pengayaan dan Pertandingan (Enrichment and Competition): Sesi Forum Bersama Alumnae RGS.  Activiti kelas.
ML Lesson outing.jpeg
 
Kembara Ilmu (Learning Journey): Lawatan ke Geylang Serai.